САРЫСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 1 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ №35-4 ШЕШІМІ

0

(Нормативтік құқықтық акті әділет органдарында 2022 жылдың 6 желтоқсан күні нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 30976 болып енгізілді)

Сарысу аудандық мәслихатының 2021 жылғы 31 желтоқсандағы №19-4 «Сарысу ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебiнен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету қағидалары мен мөлшерін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Сарысу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

 1. Сарысу аудандық мәслихатының «Сарысу ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебiнен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету қағидалары мен мөлшерін бекіту туралы» 2021 жылғы 31 желтоқсандағы №19-4 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 26356 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген Сарысу ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебiнен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларында:

5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

«5. Әлеуметтік қолдау жылына бір рет бюджет қаражаты есебінен 5 (бес) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көрсетіледі.».

 1. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

А.Сейналиев,

Сарысу аудандық мәслихат

Хатшысы

РЕШЕНИЕ САРЫСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА №35-4 ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(Нормативный правовой акт зарегистрирован в органах юстиции 6 декабря 2022 года и введен  в государственный реестр нормативных правовых актов за № 30976)

О внесении изменения в решение Сарысуского районного маслихата от 31 декабря 2021 года     № 19-4 «Об утверждении Правил и размера оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Сарысуского района»

Сарысуский районный маслихат РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Сарысуского районного маслихата «Об утверждении Правил и размера оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Сарысуского района» от 31 декабря 2021 года №19-4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26356) следующее изменение:

в Правилах и размере оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Сарысуского района, утвержденных указанным решением:

пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Социальная поддержка оказывается один раз в год за счет средств бюджета в размере 5 (пять) месячных расчетных показателей.».

 1. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

А.Сейналиев,

Секретарь Сарысуского районного маслихата

САРЫСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ

1 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ №35-3 ШЕШІМІ

(Нормативтік құқықтық акті әділет органдарында 2022 жылдың 6 желтоқсан күні нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 30977 болып енгізілді)

Сарысу аудандық мәслихатының 2016 жылғы 24 қазандағы № 9-3 «Сарысу ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Сарысу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

 1. Сарысу аудандық мәслихатының «Сарысу ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» 2016 жылғы 24 қазандағы № 9-3 шешiмiне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3207 болып тіркелген) келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген шешімнің тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:

«Жамбыл облысы Сарысу ауданында мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшерін айқындау туралы»; көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

«1. Жамбыл облысы Сарысу ауданында мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшері осы шешімнің қосымшасына сәйкес айқындалсын.»;

2-тармақ алынып тасталсын;

көрсетілген шешім осы шешімнің қосымшасына сәйкес қосымшамен толықтырылсын.

 1. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

А.Сейналиев,

Сарысу аудандық мәслихат

Хатшысы

РЕШЕНИЕ САРЫСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА №35-3 ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(Нормативный правовой акт зарегистрирован в органах юстиции 6 декабря 2022 года и введен  в государственный реестр нормативных правовых актов за № 30977)

О внесении изменений и дополнения в решение Сарысуского районного маслихата Жамбылской области от 24 октября 2016 года № 9-3 «Об определении размера и порядка возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану в Сарысусском районе»

Сарысуский районный маслихат РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Сарысуского районного маслихата Жамбылской области «Об определении размера и порядка возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану в Сарысусском районе» от 24 октября 2016 года № 9-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3207) следующие изменения и дополнение:

заголовок указанного решения изложить в новой редакции:

«Об определении порядка и размера возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану в Сарысуском районе Жамбылской области»;

пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

«1. Определить порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану в Сарысуском районе Жамбылской области согласно приложению к настоящему решению.»;

пункт 2 исключить;

указанное решение дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению.

 1. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 А. Сейналиев

Секретарь Сарысуского районного маслихата

Сарысу аудандық мәслихатының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы №35-3 шешіміне қосымша

Сарысу аудандық мәслихатының 2016 жылғы 24 қазандағы №9-3 шешіміне қосымша

Жамбыл облысы Сарысу ауданында мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі және мөлшері

 1. Осы Жамбыл облысы Сарысу ауданында мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі және мөлшері Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Әлеуметтік – еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22394 болып тіркелген) бекітілген «Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына (бұдан әрі – шығындарды өтеу қағидалары) сәйкес әзірленді.
 2. Мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алуды (бұдан әрі – оқытуға жұмсалған шығындарды өндіріп алу) мүгедектігі бар баланың қатарындағы кемтар балаларды үйде оқу фактісін растайтын оқу орынының анықтамасы негізінде «Сарысу ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен жүзеге асырылады.
 3. Оқытуға жұмсаған шығындарды өндіріп алу (толық мемлекеттің қамсыздандыруындағы мүгедектігі бар балалардан және оларға қатысты ата-аналары ата-ана құқығынан айырылған мүгедектігі бар балалардан басқа) отбасының табысына қарамастан мүгедектігі бар балалардың ата-анасының біреуіне немесе өзге де заңды өкілдеріне беріледі.
 4. Оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу психологиялық — медициналық — педагогикалық консультацияның қорытындысында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін өтініш берген айдан бастап жүргізіледі.
 5. Шығындарды өндіріп алуды тоқтатуға әкеп соққан жағдайлар бар болғанда (мүгедектігі бар баланың он сегіз жасқа толуы, мүгедектік мерзімінің аяқталуы, мүгедектігі бар баланың мемлекеттік мекемелерде оқып жатқан кезеңі, мүгедектігі бар баланың қайтыс болуы) төлемдер тиісті жағдайлар туындағаннан кейінгі айдан бастап тоқтатылады.
 6. Оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу үшін қажетті құжаттар тізбесі шығындарды өтеу қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады, бұл ретте қандастармен жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжаттың орнына қандас куәлігі ұсынылады.
 7. Мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарын өндіріп алу мөлшері жеке оқыту жоспары бойынша әрбір мүгедектігі бар балаға ай сайын екі айлық есептік көрсеткішке тең.
 8. Оқытуға жұмсаған шығындарды өндіріп алудан бас тарту негіздері шығындарды өтеу қағидаларының 3-қосымшасының тоғызыншы жолында көзделген.

Приложение к решению Сарысуского районного маслихата от 1 декабря  2022 года №35-3

Приложение к решению Сарысуского районного маслихата от 24 октября 2016 года №9-3

Порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью  по индивидуальному учебному плану в Сарысуском районе

Жамбылской области

 1. Настоящий порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану в Сарысуском районе Жамбылской области разработаны в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов», утвержденными Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22394) (далее — Правила возмещения затрат).
 2. Возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану (далее — возмещение затрат на обучение) производится коммунальным государственным учреждением «Отдел занятости и социальных программ Сарысуского района» на основании справки из учебного заведения, подтверждающей факт обучения ребенка с инвалидностью на дому.
 3. Возмещение затрат на обучение (кроме детей с инвалидностью, находящихся на полном государственном обеспечении и детей с инвалидностью, в отношении которых родители лишены родительских прав) предоставляется одному из родителей или иным законным представителям детей с инвалидностью независимо от дохода семьи.
 4. Возмещение затрат на обучение производится с месяца обращения до окончания срока, установленного в заключении психолого-медико-педагогической консультации.
 5. При наступлении обстоятельств, повлекших прекращение возмещения затрат (достижение ребенка с инвалидностью восемнадцати лет, окончания срока инвалидности, в период обучения ребенка с инвалидностью в государственных учреждениях, смерть ребенка с инвалидностью), выплата прекращается с месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
 6. Перечень документов, необходимых для возмещения затрат на обучение предоставляется согласно приложению 3 к Правилам возмещения затрат, при этом кандасами для идентификации личности вместо документа, удостоверяющего личность, предоставляется удостоверение кандаса.
 7. Размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями, из числа детей с инвалидностью, по индивидуальному учебному плану равен двум месячным расчетным показателям на каждого ребенка с инвалидностью ежемесячно.
 8. Основания для отказа в возмещении затрат на обучение предусмотрены строкой девять приложения 3 к Правилам возмещения затрат.

Аудандық мәслихат депутаттарының назарына

Жетінші шақырылған Сарысу аудандық мәслихатының кезектен тыс 37-ші сессиясы ағымдағы жылдың 26 желтоқсан күні сағат 17:00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында өтеді.

КҮН ТӘРТІБІ:

 1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы.
 2. Әртүрлі.

Тұрақты комиссиялардың мәжілісі аудандық мәслихатта ағымдағы жылдың 26 желтоқсан күні сағат 16:00-де басталады.

Депутаттарды тіркеу ағымдағы жылдың 26 желтоқсан күні сағат 15:30-дан бастап жүргізіледі.

Жетінші шақырылған Сарысу аудандық мәслихатының кезектен тыс 38-і сессиясы 2022 жылдың 29 желтоқсан күні сағат 12.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында өтеді.

КҮН ТӘРТІБІ:

 1. 2023-2025 жылдарға арналған Сарысу ауданының қала және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы.
 2. Әр түрлі.

Тұрақты комиссиялардың мәжілісі аудандық мәслихатта 2022 жылдың 29 желтоқсан күні сағат 11.00-де басталады.

Депутаттарды тіркеу 2022 жылдың 29 желтоқсан күні сағат 10.30-дан бастап жүргізіледі.

Аудандық мәслихат

аппараты

Leave A Reply

Your email address will not be published.