Қоєамдық тыңдаулар өтеді

0

«EвроХим-Тыңайтқыш» ЖШС «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша Көк-Жон (Аралтөбе, Кесіктөбе учаскелері)  фосфорит өнімдерін өнеркәсіптік игеру жобасына жасалған қосымшаға сай және Гиммельфарб кен орнындарында (жер қойнауын пайдалану келісім-шартына жасалған №6 қосымшаға сай) Көк-Жон кен орнындағы Аралтөбе, Кесіктөбе учаскелерінде (Баладегерес блогы бойынша) тау-кен жұмыстарын жүргізу жоспарына сай қоғамдық тыңдаулар өткізетіні туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласының мәдениет үйі ғимаратының кітапханасында 24 қазан күні, сағат 10.00-де өтеді.

Жергілікті атқарушы орган өкілі: Сапарбаева Г.К — «Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  бас маманы, тел: 8 (7262) 43 68 08. Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша экология департаменті.

Барлық қызығушылық танытқан тұлғалар нысана тақырыбы бойынша өз пікірін білдіруге және ақпарат алу мақсатында келесі мекенжайға хабарласуға болады: «Eврохим-Тыңайтқыш» ЖШС, Жамбыл облысы, Жаңатас қаласы Аспандияров көшесі, №5 үй, тел. +7 (72734) 64900;

Жобаны дайындаған:«ANTAL» ЖШС, Алматы қаласы, Бұқар жырау көшесі, 33, 50 каб., Тел. + 7 727 376 33 42.

Пікірлер мен ұсыныстарды office@antal.kz.электрондық поштасы арқылы алуға болады.

Общественные слушания

ТОО «ЕвроХим-Удобрения»уведомляет о проведении общественных слушаний по разделу «Охрана окружающей среды» на План горных работ участков Аралтобе и Кесиктобе (блок Баладегерес) месторождения Кок-Джон» (Дополнение к Проекту промышленной разработки месторождений фосфоритовых руд Кок-Джон (участки Аралтобе, Кесиктобе) и Гиммельфарбское) (к Дополнению №6 к Контракту на недропользование).

Общественные слушания состоятся: 24 октября в 10.00 часов по адресу: Жамбылская обл., Сарысуйский район, город Жанатас, здание Дома культуры.

Представитель МИО Сапарбаева Г.К — гл. специалист ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области», тел.: 8 (7262) 43 68 08.

Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы:Департамент экологии Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность выразить свое мнение по объекту экспертизы и получить информацию по адресу:ТОО «ЕвроХим-Удобрения», Жамбылская обл., г. Жанатас, ул. Аспандиярова, дом 5, тел. +7 (72734) 64900; Разработчик ТОО «АНТАЛ», г.Алматы, ул.Бухар-Жырау 33, оф.50, тел. + 7 727 376 33 42.

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: office@antal.kz.

Leave A Reply

Your email address will not be published.