АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР

0

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 113-1-бабына сәйкес Сарысу аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2022 жылғы 16 желтоқсандағы                       №24 шешімімен  2023 жылғы 15 қаңтарға Сарысу ауданы Байқадам және Досбол  ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы тағайындалды.

Сарысу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии  со статьей 113-1 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Сарысуская районная территориальная избирательная комиссия решением №24 от 16 декабря  2022 года назначила на 15  января 2023 года выборы акимов Байкадамского и Досболского сельских округов Сарысуского района.

Сарысуская районная территориальная

избирательная комиссия

САРЫСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ  ШЕШІМІ

 

     Жаңатас қаласы                                                №24                          16 желтоқсан 2022 жыл

 

Сарысу ауданы Байқадам және Досбол ауылдық округі әкімдерінің сайлауын тағайындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 113-1-бабына сәйкес Сарысу аудандық сайлау комиссиясы ШЕШІМ  ЕТЕДІ:

  1. Сарысу ауданында 2023 жылғы 15 қаңтарға сайлау тағайындалсын:

— Байқадам ауылдық округінің әкімі;

— Досбол ауылдық округінің әкімі.

  1. 2023 жылғы 15 қаңтарға тағайындалған ауылдық округі әкімдерінің сайлауын дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.
  2. Осы шешім Сарысу аудандық аумақтық сайлау комиссиясының интернет-бетінде және аудандық «SARYSU» газетінде жариялансын.

Комиссия төрағасы Д.Шортанбаев

Комиссия хатшысы Л.Ерсейтова

 

 

РЕШЕНИЕ  САРЫСУСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ

 

город Жанатас                                №24                                           16 декабря 2022 года

 

О назначении выборов акимов  Байкадамского и Досболского сельских округов Сарысуского района

В соответствии  со статьей 113-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Сарысуская районная территориальная избирательная комиссия ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1.Назначить  на 15 января 2023 года в Сарысуском районе выборы:

— акима Байкадамского сельского округа;

— акима Досболского сельского округа.

  1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов сельских округов назначенных на 15 января 2023 года, согласно приложению к настоящему решению.
  2. Опубликовать настоящее решение на интернет-странице Сарысуской районной территориальной избирательной комиссии и в районной газете «SARUSY».

Председатель комиссии Д.Шортанбаев

Секретарь комиссии Л.Ерсейтова

Leave A Reply

Your email address will not be published.