«Сарысу ауданы бойынша аз қамтылған отбасыларына (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету Қағидаларын бекіту туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 15 маусымдағы №75-2 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

0

САРЫСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 2020 ЖЫЛҒЫ

5 ҚАРАШАДАҒЫ 84-4 ШЕШІМІ

(Нормативтік құқықтық акті әділет органдарында 2020 жылдың 20 қараша күні нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4811 болып енгізілді)

«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Заңының 97 бабының 2 тармағына сәйкес, Сарысу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

  1. «Сарысу ауданы бойынша аз қамтылған отбасыларына (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету Қағидаларын бекіту туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 15 маусымдағы №75-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4634 болып тіркелген, 2020 жылдың 23 маусымында Қазақстан Республикасы электрондық түрдегі нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген Сарысу ауданы бойынша аз қамтылған отбасыларына (азаматтарға) тұрғын үй көмегiн көрсету Қағидаларындағы:

10-тармақтың 3) тармақшасы алынып тасталсын.

  1. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың экономика, қаржы, бюджет, агроөнеркәсіп кешені, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
  2. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және оның алғашқы ресми жарияланған күннен кейін қолданысқа енгізіледі.

 

 

Аудандық мәслихат                                               Аудандық мәслихат

сессиясының төрағасы                                                 хатшысы

 ___________Б.Дондаұлы                                      ___________С.Бегеев

 

 

РЕШЕНИЕ САРЫСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА № 84-4

ОТ 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

(Нормативный правовой акт зарегистрирован в органах юстиции 20 ноября 2020 года и введен  в государственный реестр нормативных правовых актов за № 4811)

 

О внесении изменения в решение Сарысуского районного маслихата от 15 июня 2020 года №75-2 «Об утверждении Правил оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) по Сарысускому району»

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» Сарысуский районный маслихат РЕШИЛ:

  1. Внести в решение Сарысуского районного маслихата от 15 июня 2020 года № 75-2 «Об утверждении Правил оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) по Сарысускому району» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4634, опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 июня 2020 года) следующее изменение:

в правилах оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) по Сарысускому району, утвержденных указанным решением:

подпункт 3) пункта 10 исключить.

  1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономике, финансов, бюджета, агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования, развития местного самоуправления районного маслихата.
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

 

 

Председатель сессии                                           Секретарь районного

районного маслихата                                                    маслихата

__________Б.Дондаулы                                       ___________С.Бегеев

Leave A Reply

Your email address will not be published.