Сарысу ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін арнайы бөлінген орындарды белгілеу туралы

0

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі «Сауда қызметін реттеу туралы» Заңының 27-бабына, «Ішкі сауда қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы 2015 жылғы 25 наурыздағы №264 бұйрығының (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 25 мамырда №11148 болып тіркелді) 102-тармағына сәйкес, Сарысу ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Сарысу ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін қосымшаға сәйкес арнайы бөлінген орындары белгіленсін.

2.Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Көкей Олжас Тұрғынұлына жүктелсін.

3.Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді.

Б.Жақсылықов,

 аудан әкімі

Қала және ауылдық округ атауы Ауыл атауы Сауда орындары
1 Жаңатас Орталық базар (Мұқашев көшесі)
2 Байқадам Саудакент Төле би көшесі
3 Досбол Досбол Қ.Жұмаділов көшесі
4 Тоғызкент Тоғызкент Т.Әубакіров көшесі
5 Жаңаталап Жаңаталап Р.Сәтенұлы көшесі
6 Игілік  Игілік Ж.Жұмабеков көшесі
7 Жайылма Жайылма А.Әшімов көшесі
8 Қамқалы Қамқалы Сарыарқа көшесі

Об определении специально отведенных мест для

осуществления выездной торговли на

территории Сарысуского района

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», пунктом 102 Приказ испольняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №264 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2015 года №11148) «Об утверждении Правил внутренней торговли» акимат Сарысуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить специально отведенные места для осуществления выездной торговли на территории Сарысуского района, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Кокей Олжаса Тургыновича.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Б.Жаксылыков, аким района

 

Специально отведенные места для осуществления

выездной торговли на территории Сарысуского района

Наименование города и сельских округов Наименование сел Места торговли
1 Жанатас        — Центральный рынок (улица Мукашева)
2 Байкадам Саудакент Улица Толе би
3 Досбол Досбол Улица К.Жумадилова
4 Тогызкент Тогызкент Улица Т.Аубакирова
5 Жанаталап Жанаталап Улица Р.Сатенулы
6 Игилик  Игилик Улица Ж.Жумабекова
7 Жайылма Жайылма Улица А.Ашимова
8 Камкалы Камкалы Улица Сарыарка

Leave A Reply

Your email address will not be published.