ХАБАРЛАНДЫРУ

0

«ЕвроХим-Тыңайтқыш» ЖШС «Жамбыл облысы Сарысу ауданындағы Үлкен-Ақтау әктас кен орнын игерудің тау-кен жұмыстары жоспары» жобасы бойынша «Қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау» бөлімі жөнінде бейнеконференц-байланыс арқылы ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдауларды жүргізу туралы жариялайды.

Қоғамдық тыңдаулар 2020 жылдың 13 шілдесінде 11:00 сағат уақытында басталады.

Бейнеконференцияға мына сілтеме https://join.skype.com/ivTQEbjWmcqf бойынша (логин, пароль талап етілмейді) өтіп, қосыла аласыз. Қосылу проблемалары туындаған жағдайда, сіз консультантқа + 7 701 035 15 09 телефоны арқылы хабарлай аласыз.

«ЕвроХим-Тыңайтқыш» ЖШС өкілі Қойшыбаев Қалдыбай Толенович қатысушыларды тіркеуге және қоғамдық тыңдауларды жүргізуді ұйымдастыруға жауапты болып табылады, тел. + 7 701 035 15 09.

«Жамбыл облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ өкілі Ағабек Серік Оспанұлы, тел. 8 (7262) 43-68-08

Жұртшылықтың өкілдерін таныстыру үшін жоба бойынша құжаттама http://tbr.zhambyl.gov.kz сілтемесі бойынша орналасқан.

Мүдделі жұртшылықтың жоба бойынша құжаттамаға ескертпелері және (немесе) ұсыныстары (болған жағдайда) қоғамдық тыңдауларды жүргізу күнінен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей upr.taraz@zhambyl.qov.kz, EC-Fertilizers@eurochem.ru электрондық поштасына қабылданады.

Тапсырыс беруші: «ЕвроХим-Тыңайтқыш» ЖШС, тел. 8 (72634) 45117, +7 701 035 1509.

Жобалаушылар: «ОНИКС-Р» ЖШС, «АНТАЛ» ЖШС.

ҚОӘБ бөлігін әзірлеуші, 01.02.2019ж №02462Р қоршаған ортаны қорғау облысындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсету лицензиясы  бар ЖК Рыженко А.Н.

Объявление

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний посредством видеоконференцсвязи по разделу «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) по проектной документации «План горных работ на добычу известняков месторождения Улькен-Актау в Сарысуском районе Жамбылской области»».

Общественные слушания состоятся 13 июля 2020 года в 11.00 часов. Подключится к видеоконференции вы можете по ссылке https://join.skype.com/ivTQEbjWmcqf  (логин, пароль не требуются). В случае возникновения проблем с подключением вы можете обратиться к консультанту по тел. + 7 701 035 15 09.

Ответственным за регистрацию участников и организацию проведения является представитель ТОО «ЕвроХим-Удобрения» Койшыбаев Калдыбай Толенович, тел. + 7 701 035 15 09.

Представитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Жамбылской области» Агабек Серик Оспанович, тел. 8 (7262) 43-68-08

Документация по проекту для ознакомления представителей общественности размещена по http://tbr.zhambyl.gov.kz.

Замечания и (или) предложения (при их наличии) заинтересованной общественности на документацию по проекту принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний по электронной почте upr.taraz@zhambyl.qov.kz,  EC-Fertilizers@eurochem.ru

Заказчик: ТОО «ЕвроХим-Удобрения», тел.8 (72634) 45117, + 7 701 035 15 09.

Проектировщики — ТОО «ОНИКС-Р», ТОО «АНТАЛ».

Разработчик раздела ОВОС ИП Рыженко А.Н., имеющий лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02462Р от 01.02.2019 г.

Leave A Reply

Your email address will not be published.