ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

0

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту «Строительство двухцепной ВЛЭП-35 кВ от опоры №74 до конечной анкерной опоры №124 (КТП 35/6 кВ)».

Представитель МИО.

Заказчик: ТОО «ЕвроХим-Удобрения», тел. 8 (72634) 6-35-60.

Разработчик проекта-ТОО «АСПМК- 519», г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, офис 88. тел. 8 (727) 378-34-68, 378-34-74)

Ознакомиться с проектом и получить информацию можно по адресам: ТОО «ЕвроХим-Удобрения», Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, 4 мкр. дом №2А. Офис ТОО «ЕвроХим-Карату».

Тел. 8 (72734) 6-35-60

Замечания и (или) предложения (при их наличии) заинтересованной общественности на документацию по проекту принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на e-mail: EC-Fertilizers@eurochem.ru.

Общественные слушания состоятся в Конференц-зале компании ТОО «ЕвроХим- Каратау» 30 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. Жанатас, 4 мкр. Строение 2. Офис ТОО «ЕвроХим-Каратау».

Қоғамдық тыңдау

«ЕуроХим-Тыңайтқыш» ЖШС соңғы анкерлік бағанасынан КТП-35/6 кВ-дан №74 екі линиялық  «ВЛЭП-35 кВ бағанасына дейінгі жүргізілетін желі құрылысы нысанның қоршаған ортаға әсеріне баға беру» туралы қоғамдық тыңдаудың өтетіндігін хабарлайды.

Өкілетті тұлға: Жергілікті атқарушы орган.

Тапсырыс беруші: «ЕуроХим-Тыңайтқыш» ЖШС.

Жоба әзірлеуші: «АСПМК-519» ЖШС.

Мекен-жайы: Алматы қаласы, Исаев көшесі, №15 үй, кеңсе 88.

Байланыс телефондары: 8 (727) 378-34-68, 378-34-74).

Жобамен таныстыруға және толық ақпаратты келесі  мекен-жайдан ала аласыздар.

«ЕуроХим-Тыңайтқыш» ЖШС.

Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, 4-шағынауданы, 2А үй, «ЕуроХим-Қаратау» кеңсесі.

Байланыс телефоны: 8 (72634) 6-35-60.

Жобаға қызығушылық танытқан тұлғалар 3 жұмыс күні ішінде келесі электронды пошта арқылы ақпарат ала аласыздар e-mail: EC-Fertilizers@eurochem.ru.

Қоғамдық тыңдау: 30 қазан 2019 жылы сағат 10:00-де өтеді. Жаңатас қаласы, 4- шағынауданы, үй 2А, «ЕуроХим-Қаратау» кеңсесінің конференц-залында өтеді.

Leave A Reply

Your email address will not be published.